Ceník

  • Začátečníci, 10 lekcí, návštěvnost 2x týdně – 1 800 Kč
  • Pokročilí, 10 lekcí, návštěvnost 1x týdně – 2 000 Kč

Číslo účtu pro platbu za kurz: 35-9571830287/0100. Vždy uvádějte jméno dítěte.

Pravidla pro čerpání náhradních lekcí

  • V ceně kurzu je zahrnuto čerpání maximálně tří náhradních lekcí.
  • Náhradní lekci lze poskytnout jen v případě řádně omluvené absence.
  • Omluvit se lze formou sms nebo telefonicky na tel: 777 222 933
  • Omluva formou e-mailu, na záznamník nebo vyřízením od jiného člena z téže skupinky nebude akceptována
  • Nevyžadujeme potvrzení lékaře.
  • Náhradní lekce NELZE přesunout do dalšího kurzu.
  • Pokud 2x odmítnete termín náhradní lekce, nárok na její čerpání zaniká.
  • V případě dvou po sobě neomluvených absencí na kurzu, může být účastník vyloučen bez možnosti jakékoli náhrady