O nás

Co nabízíme

Baby Club Delfínek vznikl už v březnu 2000. Kurzy probíhají v příjemném prostředí rodinného domu v bazénku; který je čištěn technologií OCEANIC SWC; což je zařízení schválené Ministerstvem zdravotnictví ČR (č. j. HEM-3245-29.4.99/16284). Slanost vody v bazénu je v rozmezí 0;4 a 0;5 %; což je podobné složení jako májí oči; takže otevřít oči pod vodou není nepříjemné. Teplota vody je mezi 32 a 34 °C; a hloubka vody je 120 cm. Pravidelně provádíme hygienické kontroly. Jakost vody kontrolujeme vždy hodinu před začátkem kurzu a během dopoledních a odpoledních lekcí. Každý den také provedeme částečnou výměnu vody; takže čistotou si můžete být jisti.

K čemu je plavání dobré

Na otázku rodičů; zda doporučit či nedoporučit jejich malému děťátku „plavání“ v nějakém klubu; zvažuje zodpovědný pediatr odpověď z několika hledisek . Na prvním místě je pochopitelně zdravotní stav dítěte; proto je k zařazení do kurzů nutný souhlas pediatra; a na místě druhém se dětský lékař rozhoduje na základě osobních zkušeností; tak jak je vídá u svých malých pacientů; u kterých si rychle ověří kvalitu jednotlivých baby klubů.

Neméně důležité je; aby lékař správně chápal význam vžitého avšak zavádějícího termínu „plavání“ kojenců a batolat; stejně jako jeho znalost všeho; co může vodní prostředí za předpokladu odborné manipulace dítěti poskytnout a čím je může ohrozit při špatné technice práce.

  • Ze všech předností; které kojenecké „plavání“ má; je právě nejhodnotnější psychický a citový dopad tohoto zájmu na všechny členy rodiny. Dítě má z pohybu ve vodě v těsné blízkosti rodiče radost; těší se na něj. Rodiče to motivuje věnovat se dítěti více; než vyžaduje základní péče. Tím se lépe poznávají; získávají k sobě hlubší citové pouto a zájem o sebe.
  • Voda je pro nás důležitá a my bychom k ní měli mít vztah kladný. Jako rodiče máme možnost vztah k vodě a rozvoj plaveckých dovedností u svých dětí výrazně ovlivňovat od úplných začátků.
  • V nácviku bezpečného zvládnutí vody bychom měli dětem pomoci; samy to nezvládnou.
  • Kontakt s vodou by měl být pro dítě vždy příjemný a plavecké dovednosti by měly být získávány nejlépe formou hry; podněcováním experimentace a navazováním činností vedoucích k pohybové zkušenosti.
  • Ani přirozené spontánní radostné pohyby kojence ve vodě nepřecházejí automaticky v cílený plavecký pohyb a víme; že teprve ve čtvrtém roce je dítě schopné přesněji reprodukovat pohyb a koordinačně zvládnout plavecké stereotypy jednotlivých stylů..
  • Umět plavat ve smyslu bezpečně zvládnout vodní prostředí je dovednost užitečná.